Tullantıların Təkərləri Piroliz Zavodu

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Davamlı Tullantı Təkərləri Piroliz Zavodu

    Bir kəmər konveyerindən, kəmər şkalasından, vida konveyerindən və s.-dən piroliz vasitəsilə davamlı piroliz sistemindəki mənfi təzyiqə qədər, vakum sürətli piroliz şəraitində qaz fazı reaksiya temperaturu 450-550 after -dən sonra sistemdə təkər parçaları qırılacaq. reaksiya verin, isti partlama sobasına daxil olduqdan sonra piroliz yağı, karbon qara, piroliz məftili və yanacaq qazı, yanacaq qazı ayrılaraq qaz və qaz bərpa vahidi yaradın, reaksiya istiliyi təmin etmək, özünə təmin etmək enerjidə;
  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Partiya Tullantı Təkərləri Piroliz Zavodu

    Piroliz metodu tullantı təkərlərin təmizlənməsində hərtərəfli və yüksək əlavə dəyər verən metodlardan biridir. Tullantı təkərlərinin təmizlənməsi avadanlıqlarının piroliz texnologiyası sayəsində tullantı təkərləri və tullantı plastik kimi xammal işlənərək yanacaq, karbon qara və polad tel əldə edilə bilər. Proses sıfır çirklənmə və yüksək neft vermə xüsusiyyətlərinə malikdir.