Tullantı Plastik Piroliz Zavodu

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Tullantı Plastik Piroliz Zavodu

    Tullantı plastiklərin ehtiyat istifadəsi üçün istifadə olunur. Tullantı plastik məhsullarda yüksək molekulyar polimerlərin hərtərəfli parçalanması sayəsində yanacaq yağı və qatı yanacaq istehsal etmək üçün kiçik molekulların və ya monomerlərin vəziyyətinə qayıdırlar. Təhlükəsizlik, ətraf mühitin qorunması və davamlı və dayanıqlı istismar şərtlərinə əsasən plastiklərin təkrar emalı, zərərsizliyi və azaldılması. Müəssisənin tullantı plastik piroliz istehsal xətti, PVC-nin çatlaması nəticəsində əmələ gələn hidrogen xlorid kimi turşu qazları vaxtında təmizləmək və avadanlıqların istismar müddətini uzatmaq üçün xüsusi bir kompozit katalizator və xüsusi bir kompozit deklorinasiya maddəsindən istifadə edir.