Yağlı Yağ Piroliz Zavodu

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Yağlı Yağ Piroliz Zavodu

    Torpağın təmizlənməsini həyata keçirmək üçün çamurun azaldılması, zərərsiz təmizlənməsi və mənbədən istifadəsi üçün istifadə olunur. Çamurdakı su və üzvi maddələri torpaqdan ayıraraq, qırılma müalicəsindən sonra qatı məhsuldakı mineral yağ tərkibi 0 05% -dən azdır. Təhlükəsizlik, ətraf mühitin qorunması və davamlı və sabit istismar şərtləri daxilində çamurun azaldılması, zərərsiz işlənməsi və istifadəsi.