Davamlı Tullantı Təkərləri Piroliz Zavodu

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Davamlı Tullantı Təkərləri Piroliz Zavodu

    Bir kəmər konveyerindən, kəmər şkalasından, vida konveyerindən və s.-dən piroliz vasitəsilə davamlı piroliz sistemindəki mənfi təzyiqə qədər, vakum sürətli piroliz şəraitində qaz fazı reaksiya temperaturu 450-550 after -dən sonra sistemdə təkər parçaları qırılacaq. reaksiya verin, isti partlama sobasına daxil olduqdan sonra piroliz yağı, karbon qara, piroliz məftili və yanacaq qazı, yanacaq qazı ayrılaraq qaz və qaz bərpa vahidi yaradın, reaksiya istiliyi təmin etmək, özünə təmin etmək enerjidə;